Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

SA8000 ma na celu ograniczenie procederu nadużywania godzin pracy. Powodem ograniczania godzin pracy jest promowanie większej równowagi między pracą i życiem osobistym oraz zredukowanie liczby wypadków i schorzeń pracowników związanych ze stresem zawodowym.

Długość czasu pracy

Firma będzie stosować się do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów branżowych dotyczących godzin pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Standardowy tydzień pracy, bez godzin nadliczbowych, powien być zdefiniowany przez przepisy prawa, jednak nie może on przekraczać 48 godzin.

schowaj załączniki
Czas odpoczynku pracowników

Personelowi zostanie zapewnione w każdym tygodniu, po każdych sześciu kolejnych dniach roboczych, prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

schowaj załączniki
Praca w godzinach nadliczbowych

Wszelka praca w godzinach nadliczbowych będzie dobrowolna, poza przypadkami określonymi  poniżej, nie przekroczy 12 godzin tygodniowo, ani też nie będzie świadczona regularnie.

schowaj załączniki
Praca w godzinach nadliczbowych

W przypadku, gdy praca w godzinach nadliczbowych jest niezbędna aby zaspokoić krótkoterminowy wzmożony popyt, a firma jest stroną zbiorowego układu pracy wynegocjowanego przez wolne organizacje pracownicze reprezentujące znaczącą część siły roboczej, wówczas firma może zażądać pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z takimi układami. Każdy taki układ musi być zgodny z powyższymi wymaganiami.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6