Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Intencją normy  w tym obszarze jest aby kandydaci do pracy oraz obecni pracownicy byli świadomi polityki i procedur dyscyplinujących w wystarczających szczegółach oraz aby poinformować ich o zachowaniach, które będą skutkować działaniami dyscyplinującymi oraz negatywną oceną pracownika. Pracodawcy muszą posiadać zdefiniowane zasady dyscyplinowania przedstawione w formie pisemnej, włącznie z procesem odwoływania się dla pracowników, którzy nie zgadzają się z karami nałożonymi przez pracodawcę lub negatywnymi ocenami swojej pracy.

Intencją jest także aby wszystkie działania pracodawcy – od wykonywania ocen pracy pracownika po nakładanie kar dyscyplinarnych – wykazywały szacunek dla dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego pracownika. Te działania powinny być stosowane stale, a nie arbitralnie, wobec każdego pracownika i bez dyskryminowania. Norma w zakresie wymagań tego obszaru wyraźniej zakazuje firmom korzystania z usług agencji zatrudnienia lub dostawców, którzy angażują się w praktyki dyscyplinujące nieakceptowane przez SA8000. Obowiązek pracodawcy do pełnego respektowania tego zakazu nie kończy się za drzwiami siedziby przedsiębiorstwa.

Godność i szacunek dla pracowników

Firma będzie traktować wszystkich członków personelu z godnością i szacunkiem. Firma nie będzie tolerować ani angażować się w stosowanie kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego  bądź słownego znieważania personelu. Surowe lub nieludzkie traktowanie jest zabronione.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6