Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło

Zgodnie z wymaganiami jakie stawia norma SA8000 w tym obszarze, wszelkie formy pracy przymusowej są bezwarunkowo zabronione, włącznie z pracą mającą na celu spłatę długu, pracą niewolniczą (za wyżywienie i zakwaterowanie) i/lub przymusową pracą więźniów. Przestrzeganie wymagań tego obszaru zobowiązuje do tego, aby każdemu potencjalnemu pracownikowi ujawnić warunki zatrudnienia przed rozpoczęciem rekrutacji, działań przed przyjęciem do pracy oraz samego zatrudnienia. Każdego pracownika należy poinformować o warunkach jego umowy, aby mógł je w pełni zrozumieć, a warunki te w żaden sposób nie powinny oznaczać, że pracownik zostaje na ich mocy w jakikolwiek sposób zadłużony.

Praca przymusowa

Firma nie będzie wspierać ani angażować się w wykorzystanie pracy przymusowej w rozumieniu definicji z Konwencji MOP nr 29 ani też nie będzie wymagać od personelu wpłaty „depozytu” lub zatrzymywać ich dokumentów personalnych po rozpoczęciu zatrudnienia.

schowaj załączniki
Zatrzymywanie własności pracownika

Ani firma, ani żadna jednostka zapewniająca firmie siłę roboczą nie będzie zatrzymywać żadnej części wynagrodzenia, świadczeń, własności lub dokumentów personelu w celu zmuszenia go do kontynuowania pracy na rzecz firmy.

schowaj załączniki
Prawa do opuszczenia miejsca pracy

Personel będzie mieć prawo do opuszczenia miejsca pracy po zakończeniu standardowego dnia roboczego oraz prawo do zakończenia zatrudnienia, o ile zachowany zostanie uzasadniony okres wypowiedzenia.

schowaj załączniki
Zakaz handlu ludźmi

Ani firma, ani żadna jednostka zapewniająca firmie siłę roboczą nie będzie wspierać ani angażować się w handel ludźmi.

schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6