Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło
Polityka Jakości i Środowiska 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nową Polityką Jakości i Środowiska

pokaż załączniki
schowaj załączniki
Kodeks postępowania dla dostawców

Szanowny Dostawco,

 

Podstawą działania naszej firmy jest postępowanie zgodne z prawem i powszechnie przyjętymi standardami. Bazując na naszej polityce społecznej odpowiedzialności, wraz z interesariuszami aktywnie dążymy do poprawy wyników w obszarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Za szczególnie istotny obszar naszej odpowiedzialności uważamy miejsce pracy. Budowanie kultury etycznej naszej organizacji opieramy o wdrażanie zaleceń uznanej międzynarodowo Normy SA8000. Audyt ze strony niezależnej jednostki certyfikacyjnej pozwala nam na potwierdzenie wiarygodności naszych starań wobec wszystkich interesariuszy.

Dostawcy usług i towarów odgrywają ważną rolę w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Dlatego dążymy do tego, aby spełniali oni warunki i standardy, określone w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców, opierającym się na wymaganiach Normy SA8000, ale nieograniczającym się do nich.

Prosimy o zapoznanie się z Kodeksem i podpisanie go, co będzie oznaczało, że Państwa firma zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów. W przypadku nie spełniania części wymagań, jesteśmy gotowi zaangażować się w konstruktywny dialog z Państwa firmą w celu opracowania
i wdrożenia planu działań naprawczych i/lub programu ciągłego doskonalenia.

Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania odnośnie Kodeksu postępowania dla dostawców, prosimy
o kontakt z naszym biurem.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Wojciech Pluta-Plutowski

pokaż załączniki
schowaj załączniki
Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami naszej firmy związanymi z etyką biznesu oraz działaniami w zakresie odpowiedzialności społecznej.

schowaj załączniki
Polityka Standardów Pracy Konimpex Sp. z o.o.

W ramach podejmowanych działań społecznej odpowiedzialności biznesu prosimy o zapoznanie się z Polityką Standardów Pracy Konimpex Sp. z o.o. Pozostałe dokumenty Systemu Zarządzania Standardami Pracy dostępne są w osobnej zakładce oraz w programie IFS Zarządzanie dokumentacją/Księgi systemowe/0.4 Księga Systemu Zarządzania Standardami Pracy Konimpex Sp. z o.o.

pokaż załączniki
schowaj załączniki
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6