Hr_logo
Konimpex_47px
Panel logowania
Odzyskaj hasło
Polityka Jakości i Środowiska 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nową Polityką Jakości i Środowiska

O projekcie

Projekt „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw” realizowany jest przez Pracodawców RP wraz z ICAN Institute oraz firmą Crido Taxand. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań oraz narzędzi służących budowaniu etycznej kultury w przedsiębiorstwie. Projekt bazuje na wytycznych międzynarodowego standardu SocialAccountability 8000 dedykowanemu miejscu pracy oraz łańcuchowi dostaw. Jest to jedyny uznany na świcie standard CSR w obszarze miejsca pracy, który może podlegać certyfikacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polityka Jakości i Środowiska 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nową Polityką Jakości i Środowiska

Wdrażenie Polityki Standardów Pracy

W związku z rosnącym oczekiwaniem partnerów biznesowych Zarząd firmy Konimpex Sp. z o.o. podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu Polityki Standardów Pracy.

Przygotowanie do wizyty audytorów

W dniu 16 lipca b.r. w siedzibie naszej firmy będzie miał miejsce audyt wstępny przygotowujący nas do audytu społecznego zaplanowanego na dzień 21 lipca b.r.

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1 2 3 4 5 6